מדיניות פרטיות ב – xin.co.il


מרכז XIN (להלן: "החברה") מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים והמשתמשות באתר המנוהל על ידו בכתובת: www.xin.co.il (להלן: "האתר"). במסגרת מסמך זה תתואר מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים והמשתמשות באתר, או שנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לשני המינים.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי המפורט במסמך זה. בעצם המשך גלישתך באתר הנך מביע הסכמתך למדיניות זו ולאיסוף מידע אישי אודותיך לפי מדיניות זו, כמפורט להלן.

סוג המידע הנאסף בעת שימוש באתר

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה והשימוש בהם ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

בעת השימוש באתר אנו עשויים לבקש פרטי מידע אישי כגון: שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת, סוג השירות /מוצר בהם אתה מעוניין, מספר וואטסאפ.

כמו כן, חלק מהמידע הנאסף במהלך הגלישה באתר החברה הינו סטטיסטי באופיו ולא מזהה אותך באופן אישי או נשמר עם פרטיך. מידע זה כולל בתוכו את העמודים בהם צפית, משך הזמן ואופי השימוש שלך באתר, כתובת ה IP, מקור ההגעה לאתר, מערכת ההפעלה, מידע על המחשב שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו ומערכת ההפעלה.

מידע שסופק על ידך לאתר אודות צד שלישי חייב בהסכמה מפורשת של הצד השלישי בשיתוף פרטיו האישיים
שימוש בפרטים האישיים של משתמשי האתר

השימוש בפרטים האישיים שנמסרו דרך האתר יהיה למטרות ניהול האתר והעסק, התאמה של האתר עבור הגולשים, אפשר שימוש בשירותים הזמינים באתר, אספקה של שירותים וסחורות שנרכשו דרך האתר, התראה דרך דואר אלקטרוני ו/או מסרונים, שליחת ניוזלטרים ( במידה והסכמת לקבל מאתנו דיוור אלקטרוני. בכל עת ניתן להודיע על בקשה לביטול הדיוור האלקטרוני מאתנו), שליחה של מסרים שיווקיים, אספקה של מידע סטטיסטי לצד ג' (ללא מידע אישי מזהה שלך), טיפול בבירורים ותלונות דרך האתר, לשמירה על ביטחון האתר כנגד הונאות.

מדיניות פרטיות להגנה על מידע הנאסף באמצעות קמפיין פייסבוק

מרכז XIN מתחייב לא לעשות שימוש לרעה במידע הנאסף אודות גולשים וגולשות באמצעות קמפיינים בפייסבוק (facebook.com). מידע אשר נאסף על ידי קמפיין פייסבוק לא יועבר לגורם אחר והשימוש במידע שנאסף בקמפיינים שנעשים על ידי מרכז XIN יהיה למטרות יצירת קשר עם הגולשים והגולשות אשר שיתפו את המידע האישי שלהם/ן.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף עליך באתר.
השיתוף של המידע יעשה רק בין עובדי החברה המורשים לכך ומחויבים לשמירה על סודיות המידע המשותף עמם.

Cookies

באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies)'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים באתר הדורשים הרשמה. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פניה כזאת יש להפנות אל info@xin.co.il, או באמצעות דואר רגיל אל עומר והב קיבוץ שדה נחום

שינויים במדיניות הפרטיות


החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות.
אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.
אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.