כוסות רוח לטיפול פנים bella bachi

תיאור

סט כוסות רוח לטיפול לעור הפנים וחידוש הרכמת.