מדיניות החזרים

אני פועל על פי חוקי מדינת ישראל ותקנות הגנת הצרכן ביטול עסקה, תשע"א-2010
ראוי לציון כי במקרה של רכישת תוספי תזונה, על פי חוק הגנת הצרכן, זכות ביטול עסקה לא תחול על המוצרים הבאים:
סעיף (2): טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.
סעיף (5): תרופות ותוספי תזונה אשר עברו שימוש ראשוני.
לכל שאלה או פניה לא פתורה השאירו לנו הודעה כתובה במייל או וואטסאפ ונשמח לנסות לעזור.